Hezkuntza-programak

Lehen hezkuntzako ikasleak

 

 

ESKOLAKO PROGRAMA

Programa hau, Iruñeko Udaleko Hezkuntza Alorrak antolatua, hiriaren historia, bilakaera eta egitura ezagutzera dago bideratuta. Urtero egiten da, 1984an Iruñeko Udalbatzak sustatu zuenez geroztik.

Talde hauentzat da:
 Iruñeko Lehen Hezkuntzako 5.
mailako ikasle taldeak.

 Eskolaz aparteko taldeak eta
Lehen Hezkuntzaz kanpoko
beste hezkuntza maila
batzuetako ikasle taldeak.

HELBURUAK

 Gure hiriaren historia ezagutzen laguntzea Iruñeko ikastetxe publikoetako
eta itunduetako Lehen Hezkuntzako 5.mailako ikasleei.
 Iruñeko ondare historikoaren garrantziaz eta haren kontserbazio beharraz
ohartzea.
 Iruñearen historia, bilakaera eta etorkizunaren nondik norakoa ezagutzeko
aukera ematea bertako herritar guztiei, eraldaketa horietan partaide senti
daitezen.
 Behatzen ikastea, Iruñearen hiri garapena ulertzeko.
 Udalaren eta udal zerbitzuen egitura eta funtzionamendua ezagutzen
laguntzea.
• Gure hiriaren arte ondarea errespetatu eta babesteko jarrerak sortzea.

 

OBJETIVOS

 Facilitar el conocimiento de la historia de nuestra ciudad entre el
alumnado de 5º curso de Ed. Primaria de los colegios públicos y
concertados de Pamplona.
 Reconocer la importancia del patrimonio histórico de Pamplona y la
necesidad de su conservación.
 Ofrecer a todos los habitantes de nuestra ciudad la posibilidad de conocer
su historia, su evolución urbana y su proyección futura para sentirse
participes de estas transformaciones.
 Realizar observaciones para comprender el desarrollo urbano de
Pamplona.
 Facilitar el conocimiento de la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento
y servicios municipales.
 Crear actitudes de respeto y protección del Patrimonio Artístico de nuestra
ciudad.

IRUÑEKO LEHEN HEZKUNTZAKO 5. MAILAKO ESKOLA UMEAK

DOHAINIK

Aldez aurretik «Iruña eta bere hiri senidetuak ezagutzen» izeneko liburua irakurriz prestatzeaz gain, 2 kultur ibilbide egiten dituzte hirian barna.

1. Ibilbidea Alde Zaharrean
barna.

2. Hiriko auzoen barnako bisitaldi
panoramikoa.

Bi ibilbideek Iruñearen hiri bilakaerari buruzko proiekzio bat dute osagarri.

BESTE HEZKUNTZA MAILA BATZUETAKO IKASLEAK

37 €
(25 ikasle gehienez ere)


Eskolaz aparteko taldeentzako ibilbideak edo Lehen Hezkuntzaz kanpoko beste hezkuntza maila batzuetako ikasle taldeentzat

Talde horiek (gutxienez 10 lagun eta gehienez 25) ibilbide hauek aukeratzen ahal dituzte:

1. IBILBIDE HISTORIKOA

2. HARRESIAK

3. DONEJAKUE BIDEA

4. ENTZIERROA

5. HISTORIAREN ETA
HIRIGINTZAREN INGURUAN

6. ARGAREN BAZTERREAN

7. AUZO BAT AUKERAN 

  1. Ibilbide Historikoa
  2. Harresiak
  3. Donejakue Bidea
  4. Entzierroa
  5. Historiaren Eta Hiringintzaren Inguruan
  6. Argaren Bazterrean
  7. Auzo Bat Aukeran